Materials

Per poder complir amb les especificacions i requisits dels nostres clients, ja siguin legals com tècniques, disposem de diferents tipus i varietats de materials homologats per satisfer aquestes necessitats.

Treballem amb els següents materials:

Per cada tipus de material, s’utilitza un referència o una altra depenent de l’aplicació o sector a la que anirà destinat l’embalatge.

Si un client necessita una referència especial, fabriquem els seus productes amb aquella referència.