Polietilè d’Alta Densitat

El Polietilè d’Alta Densitat (PEHD ó PEAD), també anomenat polietilè de baixa pressió, té unes excel·lents propietats mecàniques en espessors fins, fàcil soldabilitat i gran resistència a la fissuració.

També té una excel·lent resistència tèrmica i química, molt bona resistència a l’impacte, és flexible, tenaç i més rígid que el Polietilè de Baixa Densitat.

El seu aspecte és sòlid, incolor, translúcid, quasi opac.

S’utiliza per fabricar bosses, sacs i làmines.

El Polietilè d’Alta Densitat pot ser reciclat, igual que els altres termoplàstics.

Aplicacions

  • Bosses
  • Sacs
  • Làmines
  • Bobines